สังคมท้องถิ่น

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 45 ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3-5

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่หอประชุมรัชตสมโสช ชั้น 4 อาคารหลุยส์ มารี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้มีการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 45 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยในการจัดพิธี พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ และผู้รักษาการอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธี และ ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ โดยมีภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา อดีตประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คณะภราดา ตลอดจนผู้แทนจากโรงเรียนในเครือฯ แขกผู้มีเกียรติจากหลายหน่วยงาน, ผู้นำชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธี

สำหรับประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เดิมชื่อโรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง เป็นโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และเป็นโรงเรียนลำดับที่ 13 ของสถาบันการศึกษาในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 มีพื้นที่ 14 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา โดยนายวิชัย มาลีนนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเทพารักษ์ที่ดิน จำกัด ได้บริจาคที่ดินให้มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2533 กระทรวงมหาดไทยมีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีพื้นที่ 23 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา จวบจนถึงปัจจุบันโรงเรียนมีอายุครบ 45 ปี ทั้งนี้ ในปัจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็น 2 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตร Modern Language Program หรือ MLP และหลักสูตร English Progrom หรือ EP ซึ่งทั้งสองหลักสูตรเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ มีนักเรียนประมาณ 4,534 คน แบ่งเป็นนักเรียนหลักสูตร MLP 3,695 คน และนักเรียนหลักสูตร EP 839 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 373 คน พนักงาน 96 คน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*