ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดตลาดนัดแรงงาน ประจำปี 2567 เปิดรับสมัครกว่า 1,000 อัตรา

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4-42

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดโครงการตลาดนัดแรงงาน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 หรือ Suvarnabhumi Airport Job Fair 2024 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การขนส่งสาธารณะ ทสภ. ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2567) เวลา 10.00 น. นางกรรณิการ์ เปรมประเสริฐ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดแรงงาน ณ ทสภ. ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 หรือ Suvarnabhumi Airport Job Fair 2024 ณ ศูนย์การขนส่งสาธารณะ ทสภ. โดยมีผู้บริหาร ทสภ. ผู้แทนจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ และผู้แทนจากบริษัทผู้ประกอบการ
เข้าร่วมในพิธีฯ

นางกรรณิการ์ กล่าวภายหลังเปิดโครงการฯ ว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนโดยรอบ ทสภ. ทั้งในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้สมัครงานกับบริษัทผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยาน โดยมีบริษัทชั้นนำกว่า 30 บริษัท อาทิ บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ แอนด์ พี เมนทิแนนซ์ เซอร์วิส ประเทศไทย จำกัด บริษัท ลีมูซีน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น สกาย ไอซีที จำกัด ฯลฯ มาร่วมออกบูธรับสมัครงาน โดยเปิดรับตั้งแต่วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาโท ในตำแหน่งต่างๆ เช่น วิศวกรไฟฟ้า พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น พนักงานคลังสินค้า พนักงานตรวจค้นสัมภาระผู้โดยสาร พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย ช่างเทคนิค เป็นต้น รวมแล้วกว่า 1,000 อัตรา นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการมาออกบูธแนะนำการใช้บริการหางานออนไลน์บนแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ Doe.go.th ด้วย

นางกรรณิการ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ทอท. มีนโยบายดำเนินธุรกิจและการจัดการท่าอากาศยาน ควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทสภ. ซึ่งเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ทอท. จึงได้จัดทำโครงการที่มุ่งเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงได้ริเริ่มจัดโครงการตลาดนัดแรงงานขึ้นตั้งแต่ปี 2556 ทำให้เกิดโอกาสในการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บริษัทผู้ประกอบการภายใน ทสภ. มีการจ้างแรงงานท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยที่ผ่านมามีผู้ที่ได้ทำงานกับบริษัทผู้ประกอบการภายใน ทสภ. ในตำแหน่งต่างๆ ไปแล้วกว่า 2,900 อัตรา

ทสภ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดโครงการฯ ในปีนี้จะประสบความสำเร็จเหมือนเช่นเคย สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป สนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และเศรษฐกิจของชุมชนให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับ ทสภ. ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ทสภ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9084 และ 0 2132 9093

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*