สังคมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ร่วมกับโรงเรียนวัดด่านสำโรง จัดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%a3%e0%b9%88

วันที่ 5 กรกฏาคม 2567 เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดด่านสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลตำบลสำ โรงเหนือ ร่วมกับโรงเรียนวัดด่านสำโรง จัดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจากสำนักงานสาธรณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มูลนิธิร่วมกตัญญูภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน มูลนิธิร่วมกตัญญู มาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างทักษะการสังเกตอาการผู้ป่วย ที่มีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ กรณีรู้สึกตัว (Choking) วิธีการขอความช่วยเหลือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดท่าผู้ป่วยก่อนเคลื่อนย้าย รวมไปถึงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี 4-6 โรงเรียนวัดด่านสำโรง ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 คน โดยมี สิบโทอภิชา เพ็ชรน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านสำโรง และคณะครูโรงเรียนวัดด่านสำโรง ร่วมให้การต้อนรับ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ

ปัจจุบันมูลนิธิร่วมกตัญญูได้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยมีครูผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ผู้ช่วย ครูผู้สอนฯ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ได้มาตาฐานต่อการฝึกอบรม เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน ภาคประชาชน และสถานศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ สามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ได้ ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิร่วมกตัญญู 027510944 ถึง 7 สายด่วนแจ้งเหตุมูลนิธิร่วมกตัญญู 027510951 ถึง 3 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.facebook.com/ruamkatanyufoundation

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*