ข่าวประชาสัมพันธ์

จ.สมุทรปราการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด

%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98-2

จังหวัดสมุทรปราการ เชิญน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (7 ก.ค.67) เวลา 16.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เชิญน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณด้านองค์พระสมุทรเจดีย์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดซึ่งบรรจุอยู่ในขันน้ำสาครประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ อุโบสถ (หลังเก่า) วัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระราชเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระสงฆ์สมณะศักดิ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์เถราจารย์ 5 รูป เจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต พระสงฆ์สวดภาณวาร 4 รูป สวดภาณวารน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายหลักของจังหวัดสมุทรปราการ บริเวณด้านหน้าองค์พระสมุทรเจดีย์ เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิของจังหวัด และในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสมุทรปราการได้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิของจังหวัดแหล่งนี้เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

วัดพิชัยสงคราม เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดโพธิ์ หรือ วัดนอก โดยอุโบสถ(หลังเก่า)วัดพิชัยสงคราม เป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ของจังหวัดสมุทรปราการเนื่องในพระราชพิธีสำคัญๆ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*