ท้องถิ่น

คุณอภิสิญจน์ เลิศธนธรณ์ พร้อมคณะผู้ใจบุญ นำโลงศพจำนวน 165 ใบ มูลค่า 247,500 บาท ส่งมอบผ่านให้มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ เป็นสะพานบุญส่งต่อโลงศพ

%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c

คุณอภิสิญจน์ เลิศธนธรณ์ พร้อมคณะผู้ใจบุญ นำโลงศพจำนวน 165 ใบ มูลค่า 247,500 บาท ส่งมอบผ่านให้มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ เป็นสะพานบุญส่งต่อโลงศพ ในกิจกรรม มอบโลงศพให้องค์กรสู่ทุกถิ่นฐานที่ขาดแคลน “ศรัทธา ยิ่งใหญ่ ปันน้ำใจ สู่ทุกถิ่นฐาน”

วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ โดยประธานรักษาการ นายสมชาย เอี่ยมแสนอุดม พร้อมคณะกรรมการ ในนามมูลนิธิฯ ขอขอบคูณและต้อนรับคุณอภิสิญจน์ เลิศธนธรณ์ พร้อมคณะผู้ใจบุญ นำโลงศพ จำนวน 165 ใบ มูลค่า 247,500 บาท พร้อมเงินสดทำบุญเพื่อสาธารณกุศล-สาธารณประโยชน์ จำนวน 30,000 บาท ส่งมอบผ่านให้มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ในการนี้มูลนิธิ ขอเป็นสะพานบุญส่งต่อโลงศพ ในกิจกรรม มอบโลงศพให้องค์กรสู่ทุกถิ่นฐานที่ขาดแคลน “ศรัทธา ยิ่งใหญ่ ปันน้ำใจ สู่ทุกถิ่นฐาน” โดยทำการมอบ ณ มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ

สำหรับ สาธุชนผู้ใจบุญ ที่จะร่วมทำบุญสมทบทุน เพื่อสาธารณกุศล สาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และภัยธรรมชาติ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ สามารถร่วมทำบุญบริจาคเงินและสิ่งของได้ที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ 57/1 ซ.17 ถ.ท้ายบ้าน ต.ปากน้ำอ.เมือง จ.สมุทรปราการ หากไม่สะดวกเดินทางมาท่านสามารถบริจาคทางออนไลน์ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ 224-2-22221-5

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*