ข่าวประชาสัมพันธ์

นาวาโทสุเทพ วงค์สุนทร ประชาสัมพันธ์ การจัดงานบุญสารทเดือนสิบชาวใต้สมุทรปราการ ประจำปี 2567

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e-%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b8%9b%e0%b8%a3

นาวาโทสุเทพ วงค์สุนทร ที่ปรึกษางานบุญสารทเดือนสิบ ประชาสัมพันธ์ การจัดงานบุญสารทเดือนสิบชาวใต้สมุทรปราการ ประจำปี 2567 ณ วัดบางนางเกรง ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2567

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*