ท้องถิ่น

คณะกรรมการ กลุ่มรักษ์หมู่ 6 ก้าวหน้า ชุมชนโครงการ 3 บางปูวิลล่า จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมสร้างความรักสามัคคี

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%a1

วันที่ 7 กรกฏาคม 2567 เวลา 10.30 น. ที่บริเวณสนามกีฬาโครงการ 3 ซอย 18/1 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นายหยกรักษ์ พลดงนอก ประธานชุมชนโครงการ 3 กลุ่มรักษ์หมู่ 6 ก้าวหน้า คณะกรรมการชุมชนโครงการ 3 บางปูวิลล่า หมูบ้านเบล็สซิตี้ พาร์ค และหมู่บ้านนครทอง 3 ประกอบพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมสร้างความรักสามัคคี โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาชัยยงค์ สุภาจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฏร์โพธิ์ทอง นำคณะพระภิกษุสงฆ์วัดวัดราษฏร์โพธิ์ทอง จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

โดยมี ดร. ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีต ส.ส.สมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยนายสุนทร ปานแสงทอง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ นายวรพร อัศวเหม อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลบางปู กำนันไพบูรณ์ พินเที่ยง ประธานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการ ผู้ใหญ่สมเกียรติ ทองเหลือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลท้ายบ้านใหม่ สท.ถนอมศรี ทองเหลือ สท.สุดารัต ชูเจริญ สมาชิกเทศบาลตำบลบางปู ตลอดจน นางสาววริศรา มีชัย นายพิษณุวัส คำงาม สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ ผู้ช่วยสุภาพ รอดพงษ์ ผู้ช่วยสุนิษา โชติธนสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลท้ายบ้านใหม่ สมาชิกกลุ่มรักษ์หมู่ 6 ก้าวหน้า ชาวชุมชนโครงการ 3 บางปูวิลล่า หมูบ้านเบล็สซิตี้ พาร์ค และชาวชุมชนหมู่บ้านนครทอง 3 เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง โดยบรรยากาศภายในงาน มีเจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่สถานีสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้านใหม่ มาให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ และจิตอาสา ชุมชนหมู่บ้าน มาตัดผมฟรี ให้กับประชาชน สนับสนุนโดย ผู้ใหญ่สมเกียรติ ทองเหลือ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*