Browsing Category:ศาสนาและการศึกษา

ศาสนาและการศึกษา

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล พิธีถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อพระอธิการสำเนาสิริปญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลวันถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อพระอธิการสำเนาสิริปญฺโญ

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลวันถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อพระอธิการสำเนาสิริปญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

สพป.สมุทรปราการ 1 จัดอบรมครูปฐมวัย เน้นให้เด็กปฏิบัติสู่นักวิทย์น้อย

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 เป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลวันเปิดหีบสรีระสังขารอุทิศถวาย หลวงพ่อพระอธิการสำเนา สิริปัญโญ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลวันเปิดหีบสรีระสังขารอุทิศถวาย หลวงพ่อพระอธิการสำเนา สิริปัญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

อบรมเข้มครู ใช้สื่อออนไลน์ พัฒนาการสอนในยุคเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 150

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 150 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

คณะสงฆ์ และกรรมการวัดพุทธภาวนาราม จัดเตรียมสถานที่พิธีถวายเพลิงสรีระสังขาร อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม

วันที่ 2 ส.ค.65 เวลา 12.00 น. พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม พร้อมด้วย คณะพระภิกษุสงฆ์ คณะกรรมการ ไวยาวัจกรและชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม เตรียมจัดสถานที่สำหรับพิธีถวายเพลิงสรีระสังขาร
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

พุทธศาสนิกชน ชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ที่ศาลาจตุรมุข วัดพุทธภาวนาราม ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ พุทธศาสนิกชน ชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม และชุมชนใกล้เคียง ร่วมกันทำบุญตักบาตร
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

กำนัน “ณรงค์พล” นำชาวบางเมืองใหม่ถวายเทียนพรรษาอาจารย์ผา วัดไตรสามัคคี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่วัดไตรสามัคคี ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายณรงค์พล ทองกร กำนัน ต.บางเมืองใหม่ จ.สมุทรปราการ น.ส.วริศรา มีชัย หรือ สจ.ฝ่าย
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดกิจกรรม CSR ในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดกิจกรรม CSR ในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565
Continue reading
Share
12316